PASS office

Veiligheidsactie Knaus Tabbert

Controleer of het voertuig in aanmerking komt.

Chassisnr:*


* Geen ZFA nummer
Bij campers hebben wij het chassisnummer van de opbouw nodig om uw aanvraag te verwerken.
Dit nummer begint met WKN, WTA, WKZ of WCJ niet met ZFA. Meer

U kunt dit nummer op uw documenten of in uw camper vinden op de volgende locaties:
  • Op het onderstel van de voorstoelen
  • Op de trap van één van de rechter deuren van de camper
  • Op de rechter buitenkant van de camper

Aansprakelijkheid en garantie

Garantietermijn

De garantietermijn voor productiefouten van de vensters bedraagt twee jaar. De periode vangt aan op het moment dat het venster door de dealer aan de klant wordt geleverd en eindigt op zijn laatst drie jaar na de op het venster vermelde productiedatum.

Garantiebepalingen

Onze garantievoorwaarden maken deel uit van onze algemene leveringsvoorwaarden, die we bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam hebben gedeponeerd onder nummer 24081305.

Een samenvatting van deze algemene leveringsvoorwaarden staat op de achterzijde van onze facturen afgedrukt. De volledige leveringsvoorwaarden kunt u bij Polyplastic After Sales & Services (PASS) opvragen.